Selecteer een pagina

Na een intensief samenwerkingstraject tussen de NVL en SBR Nexus, is de eerste versie van de leasetaxonomie beschikbaar. Voor een efficiënte uitwisseling van data tussen de verschillende marktpartijen, is een dergelijke taxonomie (‘begrippenlijst’) een onmisbaar element. Zonder deze standaard is de gewenste digitale transformatie niet mogelijk.

SBR Nexus realiseerde eerder al een doorbraak in de uitwisseling van gegevens uit de jaarrekening: nu zijn andere thema’s aan de beurt, bijvoorbeeld het aanvraagproces voor een financiering. Aangezien de leasebranche veel waarde hecht aan de digitalisering van de rapportages, heeft zij deze werkwijze omarmd. Samen met de banken en SBR Nexus werkt de NVL aan een digitaal aanvraagproces, waarbij alle marktpartijen dezelfde datasets gebruiken. Naar verwachting is deze toepassing in Q4 van 2019 gebruiksklaar.

Als eerste stap baseert de leasebranche vanaf nu de kwartaal- en jaarrapportages op de gedefinieerde taxonomie. Peter-Jan Bentein, secretaris generaal van de NVL: “Omdat de leden van NVL via deze taxonomie op meer uniforme wijze hun data aanleveren, zijn de periodieke rapportage sneller op te stellen en zijn de uitkomsten makkelijker te interpreteren. Bovendien zijn de rapportages binnen een veel kortere termijn te publiceren dan voorheen. Met het ontwikkelen en implementeren van deze taxonomie geeft de NVL een flinke kwaliteitsimpuls aan de informatievoorziening in de leasebranche, die hiermee vooroploopt in de toepassing van nieuwe technologie bij het veilig uitwisselen van data”.

SBR Nexus werkt aan een uniek netwerk voor de digitale uitwisseling van financiële bedrijfsgegevens. Door de opgedane ervaring met diverse projecten voor de uitwisseling van jaarcijfers, taxatierapporten en de standaard bankverklaring, is SBR Nexus trots op de actuele ontwikkelingen in de leasebranche. Sander Middendorp, directeur SBR Nexus: “de leden van de NVL leveren de financiële data voor de rapportage van de marktcijfers. Zij doen dit nu via de leasetaxonomie die de NVL samen met ons ontwikkeld heeft: één uniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de sector. Het is goed om te zien dat de NVL het belang ziet van deze digitale transformatie. Voor de vereniging wordt het de nieuwe standaard en daar zijn wij trots op.”

Share This