Selecteer een pagina

De NVL – Leasing Nederland heeft gisteren op haar Algemene Ledenvergadering een nieuwe Praktische Leidraad voorgesteld voor de toepassing van de Wwft in de leasingbranche. Nadat de 4e AML-Richtlijn in Nederlandse wetgeving is omgezet in 2018, en gelet het toegenomen maatschappelijk belang van deze wetgeving, werd de behoefte gevoeld aan dergelijke Leidraad.

Het document bevat de principes van de Wwft ‘Ken uw klant’, maar zoomt ook in op indicatoren van een verlaagd – of juist een verhoogd – risico op witwassen. Ook de Sanctiewet komt aan bod. Tot slot bevat het document een checklist voor het ontwikkelen van een eigen beleid terzake. De wet schrijft immers voor dat iedere organisatie zelf een beleid moet ontwikkelen, in functie van de ‘eigen’ risico’s. De Leidraad is bedoeld als een hulpmiddel hiertoe en komt dus niet in de plaats van dergelijk beleid. Om die reden wordt het document ter beschikking gesteld van de gehele markt.

Share This