Selecteer een pagina

Als gevolg van de Corona crisis ontvangen leasemaatschappijen een toenemend aantal aanvragen tot uitstel van het betalen van leasetermijnen. In veel gevallen gebeurt dit door de looptijd van het leasecontract te verlengen, naast een aantal andere mogelijke oplossingen.

Bij de behandeling van zo’n aanvraag is het nuttig dat de leasemaatschappij goed zicht heeft op het object, waar het zich bevindt, in welke staat het zich bevindt, het gebruik, de kilometerstand of draai-uren enz. Dit is niet alleen van belang voor het individuele dossier, maar ook voor de nodige onderbouwing ten behoeve van de toezichthouder. Echter het is meestal niet mogelijk om het object ter plaatse te gaan bekijken. In ieder geval is snelheid geboden om de nodige informatie boven tafel te krijgen.

De inspectie-app van Intrador biedt hulp door de nodige informatie digitaal op te vragen bij de klant, aangevuld met foto’s van het object. Op die manier kan de leasemaatschappij goed inzicht verwerven in de toestand van het geleaste object en kan de aanvraag snel in behandeling genomen worden. Ook voor de klant is dit een professionele en transparante manier van data-uitwisseling.

Het aansluiten op het systeem van Intrador kan al binnen 48 uur plaatsvinden. Klik hier voor meer informatie en de speciale ondersteuning te behoeve van NVL Leden.

Share This