Selecteer een pagina

De equipment leasemarkt is na een geweldig 2019 ook in 2020 uitzonderlijk sterk van start gegaan. Dat blijkt uit cijfers van Leasing Nederland – NVL die vandaag gepubliceerd zijn. Met een volume aan nieuwe leasecontracten van meer dan 2 miljard euro, wordt een groei opgetekend van 12,8% in vergelijking met het eerste kwartaal van 2019.

“Waar het vierde kwartaal van 2019 enigszins teleurstelde, is het eerste kwartaal van 2020 juist boven alle verwachting”, aldus Stephan van Beek, voorzitter van Leasing Nederland – NVL. “Opmerkelijk is de groei in de tickets groter dan €5 miljoen, waar sprake is van een verdubbeling, een indicatie dat een aantal zeer grote transacties in de boeken zijn genomen. Zoiets gebeurt wel ieder jaar, maar per kwartaal bekeken kan dit leiden tot forse uitslagen. Echter, ook zonder dergelijke uitschieters is er nog steeds sprake van een bijzonder mooie omzet”.

Wat betreft de impact van de coronacrisis zegt Van Beek: “Leasemaatschappijen zijn hun klanten de voorbije weken en maanden tegemoet gekomen wat betreft het uitstellen van de betaling van leasetermijnen. We zien grote verschillen tussen de diverse sectoren van de economie, en ook binnen een sector zijn er verschillen naargelang in welke deelmarkt een bedrijf actief is. Het is van belang dat bedrijven hun liquiditeitspositie bewaken, iedereen probeert te helpen waar dat kan. In bepaalde gevallen zal wellicht maatwerk noodzakelijk zijn.”

Gevraagd naar de verwachting van de leasemarkt voor de rest van het jaar, stelt Van Beek: “In het eerste kwartaal draaide de economie natuurlijk nog op volle toeren. Met de coronacrisis ziet de wereld er op slag heel anders uit. Bedrijven zullen investeringen wat gaan uitstellen, mede omdat machines minder draai-uren en vrachtwagens minder kilometers gereden hebben. Dat zal zeker zijn weerslag hebben op de leasemarkt, die immers meesurft op de golven van de economie. Tegelijk is de verwachting dat bedrijven hun investeringsritme terug gaan oppakken, en dat daarvoor financiering nodig is. Investeringen zijn nodig om het modernste materiaal ter beschikking te hebben, om zuinigere objecten in te kunnen zetten, of om de capaciteit uit te breiden. Leasing is hiervoor een ideale oplossing, omdat de totale objectwaarde gefinancierd wordt en dus het werkkapitaal volledig beschikbaar blijft voor de bedrijfsvoering. Bovendien is het makkelijk budgetteren. Om die reden heeft leasing een essentiële plek in de totale financieringsmix van een bedrijf.”

Klik hier voor de cijfers van de Nederlandse equipment leasemarkt in Q1-2020.

Share This