Selecteer een pagina

Leasemaatschappijen zien zich als gevolg van de coronacrisis genoodzaakt hun afdelingen Risicobeheer te versterken. De verwachting is dat bedrijven de komende maanden de nodige begeleiding nodig zullen hebben om de crisis helemaal achter zich te laten.

Veel bedrijven hebben door de beperkende maatregelen in het kader van Covid-19 te kampen gehad met acute omzetuitval, wat op korte termijn heeft geleid tot druk op liquiditeiten en de komende maanden kan resulteren in liquiditeitstekorten en continuïteitsproblemen. In lijn met de oproep van de overheid om MKB klanten tegemoet te komen, hebben leasemaatschappijen zogenaamde payment holidays toegekend. Door het geheel of gedeeltelijk opschorten van betalingsverplichting van de maandelijkse leasetermijnen kregen bedrijven extra zuurstof om de crisis het hoofd te bieden.

Op korte termijn zijn de betalingen weliswaar uitgesteld, maar niet afgesteld. In bepaalde sectoren komt de verloren gegane omzet niet meteen terug. Vandaar dat leasemaatschappijen zich voorbereiden op maatwerk wat betreft het begeleiden van bedrijven die door de coronacrisis in moeilijkheden zijn gekomen, onder meer door het uitbreiden van de afdelingen risicobeheer met nieuwe medewerkers.

Leasing Nederland – NVL heeft samen met experts van KPMG een webinar georganiseerd rond het thema ‘bijzonder beheer’. In dit webinar lag de nadruk niet zozeer op het beheer van geleaste objecten, maar met name de aandacht voor de kwaliteit van het management bij de klanten, de acties die zij hebben ondernomen om de crisis het hoofd te bieden en de focus op liquiditeitsplanning. Het webinar kon op grote belangstelling rekenen.

Share This