Selecteer een pagina

Het voorbije jaar hebben een elftal leasemaatschappijen samen met PS Team een ‘pilot’ uitgevoerd met het DataCollect systeem dat door PS Team is ontwikkeld. Het systeem bestaat erin dat anonieme asset-data omtrent geleaste objecten door diverse leasemaatschappijen in één database worden ondergebracht. De data waar het hier om gaat zijn het merk en type van het object, alsook registratie- en identificatienummers. De gegevens worden in de database met elkaar vergeleken. Als een object meer dan één keer voorkomt, kan er sprake zijn van ongeoorloofde verkoop, dubbele financiering of fraude. Het DataCollect systeem faciliteert dit proces door een doorgedreven automatisering. Op die manier wordt het opsporen van onregelmatigheden een stuk makkelijker en minder kostbaar.

De pilot is succesvol gebleken en leidt nu tot een formeel vervolg: de betrokken leasemaatschappijen zullen het DataCollect systeem incorporeren in hun bedrijfsvoering en aldus fraude of onregelmatigheden opsporen.

“Het vinden van een match, dat wil zeggen een object dat twee keer voorkomt, is niet op zichzelf een bewijs van fraude”, zegt Dieter Lens namens PS Team, “het is een indicatie. Nader onderzoek moet duidelijk maken of er daadwerkelijk iets aan de hand is. Er kan immers sprake zijn van onjuiste gegevens of een verkeerde invoer. Gebleken is dat het systeem daadwerkelijk dubbele financieringen heeft blootgelegd. In ieder geval is fraudebestrijding een thema waar professionele spelers actief mee bezig zijn.”

“Wij zijn erg enthousiast, een systeem als DataCollect biedt ons meer zekerheid over de objecten die we in portefeuille hebben, en dus ook minder risico”, zegt Coert Noordkamp, directeur bij SGEF. “Natuurlijk hoop je dat er zo min mogelijk matches zijn, maar dit is een effectieve manier om fraude op te sporen. Eigenlijk wordt het systeem steeds beter naarmate er meer leasemaatschappijen meedoen”.

Share This