Selecteer een pagina

Volgens de door de Europese koepel Leaseurope gepubliceerde Leaseurope Index daalde de het new business volume in de Europese leasemarkt met 12,1% in 2020, ten opzichte van 2019. De Leaseurope Index is een graadmeter van de Europese leasemarkt, samengesteld uit kerncijfers van 23 grote Europese leasemaatschappijen. Het cijfer is een indicatie, het totaalvolume van de Europese leasemarkt is nog niet bekend.

De daling in volume was vooral het gevolg van een flinke dip (min 30%) in het tweede kwartaal van 2020, bij het uitbreken van de coronacrisis. In het derde kwartaal was de terugval nog 10,4% en in het vierde kwartaal slechts 4,2%. Deze cijfers tonen aan dat de bedrijven massaal op de rem zijn gaan staan bij de uitbraak van de crisis, maar dat sectoren die minder getroffen zijn toch – zij het voorzichtig – hun investeringsplannen niet hebben geschrapt, in de verwachting dat de economie in de loop van 2021 weer zal aantrekken.

Velen keken uit naar de cost-of-risk, in andere woorden, de voorzieningen die de grote Europese leasemaatschappijen hebben moeten treffen voor klanten die in moeilijkheden geraakt zijn. Deze bedragen gemiddeld 0,75% voor het hele jaar 2020, een flinke stijging ten opzichte van 2019, waar de ratio op 0,46% uitkwam. Ook hier is sprake van een wisselend patroon per kwartaal: het tweede kwartaal piekte op 0,97%, wat ongekend hoog was, in het derde kwartaal daalden de risicokosten naar 0,60% om in het 4e kwartaal op 0,92% uit te komen. Tussen 2015 en 2019 bewoog de cost-of-risk ratio zich tussen de 0,20% en de 0,40%. Men kan dus stellen dat de risicokosten van leasemaatschappijen jaar-op-jaar grofweg verdubbeld zijn, en hiermee een ongekend hoog niveau bereiken sedert de Leaseurope Index bestaat.

Overal in Europa hebben overheden ruime steunmaatregelen in het leven geroepen om bedrijven in de lucht te houden. Tegelijk hebben leasemaatschappijen op brede schaal uitstel verleend van betalingstermijnen voor leasecontracten. De combinatie van beide elementen maakt dat het verre van zeker is dat de getroffen voorzieningen ook daadwerkelijk tot boekverliezen zullen leiden. Alles hangt af van hoe de Europese landen uit de crisis komen: de hoop is gevestigd op een snelle groei van de economie in combinatie met een geleidelijke afbouw van de overheidssteun, zodat bedrijven zuurstof krijgen om de achterstanden geleidelijk aan weg te werken.

Een en ander heeft zijn directe weerslag op de winstgevendheid van leasemaatschappijen, die logischerwijs een duik neemt. De ROA (Return on Assets) daalde van 1,4% in 2019 naar 1% in 2020. Waarnemers wijzen er op dat de winstgevendheid van leasemaatschappijen structureel goed is, gelet op de cost/income ratio van 50,1%, wat ronduit gezond te noemen is.

Klik hier voor de Leaseurope Index Q4-2020.

Share This