Selecteer een pagina

De leasebranche herkent zich in het geheel niet in het rapport van de AFM naar non-bancaire kleinzakelijke financiering. Leasing is een volwassen kredietmarkt, waarin vorig jaar 6,6 miljard aan nieuwe leasecontracten gesloten zijn, met ongeveer 70.000 bedrijven, vooral in het MKB.

Ook al is leasing als product niet vergunningsplichtig, de in Nederland actieve leasemaatschappijen voor bedrijfsmiddelen staan zo goed als allemaal wel degelijk onder toezicht van de Nederlandse, of buitenlandse toezichthouder van de moedermaatschappij, in de meeste gevallen is dat een bank.

Er zijn in Nederland veel meer aanbieders van leasing dan er banken zijn, derhalve is er sprake van een competitieve markt. Ook de in leasing gespecialiseerde tussenpersonen zijn over het algemeen professionele partijen, die de ondernemer goed weten te adviseren.

Verder richt leasing zich niet op bedrijven in moeilijkheden, maar juist op bedrijven die groeien, en om die groei te kunnen realiseren investeringen moeten doen. Bovendien is leasing nodig om investeringen in nieuwe objecten – duurzamere, zuinigere, efficiëntere productie- of transportmiddelen – mogelijk te maken.

De NVL betreurt dat leasing van bedrijfsmiddelen op één hoop gegooid wordt met allerlei andere vormen van kredietverlening, waarvan sommige nog volop in ontwikkeling zijn. Het zou overigens jammer zijn deze ontwikkeling de kop in te drukken door regelgeving in te voeren die onvoldoende ruimte biedt om deze ontwikkeling te laten plaatsvinden.

Share This