Selecteer een pagina

Het kabinet stelt een envelop van 200 miljoen euro ter beschikking voor werkkapitaal kredieten die via Qredits verstrekt kunnen worden aan het MKB. Deze kredieten vullen een enorm gat in de kredietverlening aan het MKB, dat juist bij het aantrekken van de activiteiten een knellende behoefte heeft aan werkkapitaal. Als gevolg van de coronacrisis is het werkkapitaal van MKB bedrijven sterk uitgehold, waardoor er geen middelen meer beschikbaar zijn voor de aankoop van voorraden en het dekken van andere kosten zodra de economie weer aantrekt. Om in aanmerking te komen moeten de bedrijven goede afspraken hebben gemaakt met alle andere schuldeisers, in het kader van een zogenaamd Time Out Arrangement (TOA). Hierdoor wordt de kans veel groter dat het bedrijf alsnog de crisis goed doorkomt.

Waar het aantal faillissementen in Nederland historisch laag te noemen is, is de verwachting dat juist bij het aantrekken van de activiteiten de werkkapitaalbehoefte zich het sterkst zal manifesteren, wat potentieel kan leiden tot faillissement. Bedrijven gaan dus best tijdig in gesprek met hun schuldeisers en met Qredits om dergelijke situatie te voorkomen.

 

 

Share This