Selecteer een pagina

Nederlandse MKB ondernemers tonen zich optimistisch als het gaat om de weg uit de crisis, en beschouwen leasing daarin een essentieel onderdeel van hun financieringsplaatje. Zij zien het herstel plaatsvinden voor het einde van dit jaar, dat is een fractie sneller dan ondernemers in andere landen.

Dat blijkt uit een recent onderzoek uitgevoerd in opdracht van Acquis, een internationale aanbieder van verzekeringsprogramma’s voor bedrijfsmiddelen.

Liefst 63% van de bevraagde MKB bedrijven verwacht te gaan investeren, met een investeringspiek in 2022. Leasing speelt een belangrijke rol in de financiering van investeringen. Desgevraagd zien MKB ondernemers de volgende voordelen van leasing: het is een product met een correcte pricing, het biedt gemak, dankzij leasing blijft het werkkapitaal volledig beschikbaar en het verlegt de risico’s buiten het bedrijf zelf. Opmerkelijk is ook dat meer respondenten aangeven een leasecontract te willen sluiten via de leverancier zelf, dan dat zij rechtstreeks naar een bank of leasemaatschappij zouden stappen.

Het Nederlands MKB heeft ook blijk gegeven van een hoge mate van flexibiliteit tijdens de corona pandemie. Niet alleen is er soepel overgegaan naar een andere manier van werken, vanuit huis in plaats van op kantoor, ook is er meteen gezocht naar nieuwe markten als een bestaande afzetmarkt tijdelijk gesloten was. De overheidssteun wordt zeer relevant geacht, maar was op onderdelen voor verbetering vatbaar.

Klik hier voor het Engelstalig rapport: Forging A Path To Recovery Through Leasing

Klik hier voor het Nederlandstalig beknopt rapport: MKB Sentiment in Nederland.

Share This