Selecteer een pagina

De leasebranche hecht groot belang aan het bestrijden van fraude, niet alleen omwille van het kredietrisico, maar ook om pogingen tot witwassen te voorkomen. Er is bijvoorbeeld sprake van fraude als bedrijfsmiddelen tegelijk gefinancierd zouden worden door twee partijen (de zogenaamde dubbele financiering), maar ook als bedrijfsmiddelen verduisterd en te gelde gemaakt worden zonder medeweten van de leasegever.

In het opsporen en het voorkomen van fraude speelt het slim combineren van data een grote rol. Door gegevens van de ene leasegever te vergelijken met data van een andere leasegever, kan fraude met dubbele financiering aan het licht komen. Om die reden is het voorbije jaren het DataCollect systeem van PS Team getest en inmiddels uitgerold in de Benelux. Dieter Lens van PS-Team is blij met deze stap: “DataCollect draait nu bij zes leasemaatschappijen, allen belangrijke spelers in de leasemarkt in Nederland en België, die een significant deel van de Benelux lease-portfolio in de boeken hebben. Maandelijks worden de data van meer dan 100.000 objecten door de deelnemers via het systeem ingediend en gemiddeld levert dit ongeveer 100 ‘hits’ op per maand. Dat zijn niet allemaal effectieve fraudegevallen, immers er kan ook ergens een fout zijn gemaakt zowel bij de klant of in de verschillende lease-administraties. In ieder geval zou men zonder dit systeem onwetend blijven dat er mogelijk sprake is van fraude, het is een aansporing om deze hits goed te bekijken.”

Het uitwisselen van data dient zorgvuldig en veilig te gebeuren. Dat gebeurt via de DataCollect online portal, die door de participanten wordt gebruikt om de ‘hits’ te onderzoeken. “Deelnemers worden getraind en vertrouwd gemaakt met het systeem, met inachtneming van de nodige regelgeving inzake databeveiliging”, aldus nog Dieter Lens, “PS Team bedient in Duitsland en Frankrijk een groot aantal belangrijke spelers in de markt, en heeft ruime ervaring met de vertrouwelijke uitwisseling van data conform de regelgeving in de diverse landen.”

De verwachting is dat nog andere leasegevers bij het systeem aansluiten, zodat de dekking nog groter wordt. “Hoe meer participanten, hoe groter de kans op het detecteren van fraude”, besluit Dieter Lens.

Share This