Selecteer een pagina

In het eerste kwartaal van dit jaar heeft de Europese leasemarkt zich fors hersteld. Dat blijkt uit de door Leaseurope gepubliceerde Leaseurope Index over het eerste kwartaal van 2021. Mede als gevolg van het terugnemen van voorzieningen toont de winstgevendheid een flinke groei van 57% in vergelijking met het eerste kwartaal van 2020. Het is duidelijk dat leasegevers in 2020 meteen forse voorzieningen hebben getroffen in verband met de toen losgebarsten coronacrisis en de vrij generiek toegepaste opschorting van leasebetalingen om bedrijven te ondersteunen. Uit de cijfers van het eerste kwartaal van 2021 blijkt nu dat die voorzieningen grotendeels teruggenomen kunnen worden. Waar de cost-of-risk in 2020 op 0,75% lag, is die in Q1-2021 terug op het pre-corona niveau van 0,28%.

Een en ander bevestigt het beeld dat leasing een gunstig risicoprofiel heeft en dat er sprake is van een reële dekking in de vorm van de geleaste objecten. Ook duikt de cost/income ratio weer onder de 50%, wat aangeeft dat leasing een efficiënte vorm van kredietverlening is als het om kosten gaat.

Op het vlak van nieuwe leasecontracten is er ook weer groei, al is de stijging nog beperkt tot 1%, wat mede samenhangt met de aarzeling van bedrijven einde 2020 om tot investeren over te gaan. De branche toont zich optimistisch voor de komende periode. Bedrijven moeten opnieuw gaan investeren en zullen naar verwachting hiervoor sterk leunen op objectfinanciering.

Share This