Selecteer een pagina

Als gevolg van de coronacrisis en de ondersteunende maatregelen hebben veel bedrijven een schuld opgebouwd bij de Belastingdienst. Per einde september stond nog een bedrag van 19,7 miljard euro aan belastingschulden open, bij 274.000 ondernemers en bedrijven.

De overheid maakt zich zorgen dat bedrijven alsnog niet in staat zouden zijn deze schuld af te lossen en wil deze bedrijven ondersteunen. In een vorige week ingestuurde Kamerbrief heeft Staatssecretaris Vijlbrief een breed pakket maatregelen aangekondigd. Zo zal de Belastingdienst zich tijdelijk soepeler opstellen bij een minnelijk saneringsakkoord, een ruimhartige betalingsregeling accepteren, haar preferente positie opgeven en genoegen nemen met een uitkeringspercentage gelijk aan dat van de concurrente schuldeisers. Daarnaast wordt een zogenaamd schuldeisersoverleg ingesteld dat de ontwikkelingen op de voet volgt, waardoor knelpunten snel zichtbaar worden en eventuele aanbevelingen kunnen worden gedaan om de samenwerking tussen Belastingdienst en private schuldeisers te verbeteren met het oog op sanering van schulden van bedrijven die in de kern gezond zijn.

MKB Nederland en VNO-NCW hebben positief gereageerd op de handreiking van de Belastingdienst.

Share This