Selecteer een pagina

De Europese Commissie heeft recent haar voorstellen gepubliceerd in het kader van de zogenaamde Basel III kapitaalvereisten voor financiële instellingen, de zogenaamd Capital Requirements Regulation (CRR). Deze hebben als doel de banksector weerbaar te maken en bestand tegen economische schokken.

In de tekst is ook een paragraaf opgenomen inzake leasing, die voor een groot deel de voorstellen van de leasingbranche integreert en met name zicht geeft op kapitaalvereisten die het laag-risico karakter van leasing reflecteren. De leasingbranche pleit al langer voor een correcte behandeling van leasing in dit verband, met referte aan het feit dat leasing per definitie asset based is, en er dus altijd sprake is van dekking in de vorm van het geleaste object. De door leasegevers opgebouwde knowhow van objectfinanciering en dus van de onderliggende objecten leidt tot relatief lage risicokosten. Dit blijkt overigens uit de Leaseurope Index, die een goed beeld geeft van de risicokosten van leasing.

De EU-Commissie heeft de EBA (European Banking Authority) gevraagd om grondig onderzoek te doen naar het risicoprofiel van leasing en naar de juistheid van de Basel parameters toegepast op leasing, en de bevindingen in een rapport ten laatste medio 2026 voor te leggen. Op basis hiervan is de Commissie gemachtigd om de huidige parameters te wijzigen.

De Europese leasefederatie volgt het dossier van dichtbij, klik hier voor het commentaar van Leaseurope op de CRR-voorstellen.

Share This