Selecteer een pagina

Uitvoeringsinstantie RVO opent op 9 mei het loket voor de SSEB-subsidieregeling voor schone bouwmachines. Er is in totaal zo’n 270 miljoen euro beschikbaar, wat besteed wordt aan hetzij de aanschaf van nieuw emissieloos bouwmaterieel, of de ombouw van bestaande machines naar emissie-arm of -loos (retrofit) en ook nog innovatie. Het budget geldt voor meerdere jaren, vanaf de start zijn de beschikbare subsidiebedragen relatief laag, maar deze lopen geleidelijk op. Niet alleen aannemers komen in aanmerking, ook verhuur- en leasebedrijven kunnen subsidie krijgen, mits de machines wel degelijk ingezet worden in de bouw.

Per machine kan tot 50% gesubsidieerd worden van de meerkosten van een emissieloze machine in vergelijking met een diesel-aangedreven apparaat.

Branche-organisatie Cumela verwacht dat de subsidiepot wel eens snel leeg kan zijn dit jaar. De RVO wijst op het ‘first come, first serve’ karakter van de regeling en het feit dat de machines 48 maanden in handen moeten blijven van de subsidie-ontvanger. De aanvrager moet zich via e-herkenning kunnen identificeren. Een offerte volstaat niet, de aanvrager moet wel degelijk een getekend leveringscontract indienen, waarin eventueel als een ontbindende voorwaarde het niet verkrijgen van de subsidie wordt opgenomen.

Share This