Selecteer een pagina

De Europese leasingmarkt knoopt weer aan met 10% groei in 2021, tegenover een daling van de leasingvolumes met 12% in 2020. Dat blijkt uit de Leaseurope Index, die door de Europese leasingfederatie Leaseurope op kwartaalbasis gepubliceerd wordt. In het vierde kwartaal van 2021 was de volumegroei relatief beperkt (+1,9%), maar op jaarbasis bekeken stijgt de markt met een kleine 10%.

Het meest opmerkelijk, zij het niet onverwacht, is dat de risicokosten van leasing fors dalen. In het ‘coronajaar’ 2020 zijn voorzieningen aangelegd voor slechte risico’s, vanuit de verwachtingen dat leasenemers betalingsmoeilijkheden zouden ondervinden. Dat leidde tot een ongekend hoog niveau van voorzieningen, namelijk 0,75% (berekend op de portfolio op jaarbasis). Nu blijkt dat te pessimistisch, want de voorzieningen vallen massaal vrij, dank zij een ongekend herstel van de conjunctuur. In 2021 kwamen de risicokosten uit op 0,19%. Dit geeft meteen een ‘boost’ aan de winstgevendheid van leasemaatschappijen.

Klik hier voor de Leaseurope Index rapportage en commentaar.

Share This