Selecteer een pagina

Op 22 november jl. hield Leasing Nederland een Compliance Seminar, waar onder meer de laatste stand van zaken inzake de Wwft is besproken. Op diezelfde dag werd bekend dat het Europees Hof van Justitie de toegang tot het UBO register niet voldoende wettelijk onderbouwd acht. De minister van financiën besloot in reactie hierop de toegang tot het UBO register te sluiten.

Met name dit laatste baart de leasebranche grote zorgen. Om haar wettelijke verplichtingen inzake het aangaan van een zakelijke relatie te kunnen nakomen, dient een leasemaatschappij – net zoals iedere andere partij op basis van de Wwft – een klantonderzoek te doen. Dit gebeurt door onder meer vast te stellen wie de UBO is van een (potentiële) klant, waartoe het UBO register instrumenteel is. Met de sluiting van het register is dit nu onmogelijk geworden. De impact op leasing is fors: een groot aantal transacties wordt bemoeilijkt, niet in het minst transacties met een relatief lage waarde, die uit oogpunt van witwassen al een bijzonder laag risico vormen. Er dreigt schade te ontstaan doorheen de hele keten, want als het leasecontract niet kan doorgaan, kan ook de leverancier niet betaald worden, stokt de levering van objecten en ontstaan uiteindelijk bij iedere partij in de keten problemen.

De leasebranche roept de minister op om zo snel mogelijk met richtinggevend beleid te komen. Eerder dit jaar nam de minister reeds overgangsmaatregelen in verband met de achterstand die ontstaan was in de registratie in het UBO register bij de Kamer van Koophandel. De overgangsmaatregel zou tot het einde van dit jaar duren.

Share This