Selecteer een pagina

De tijdelijke sluiting van het UBO register als gevolg van de uitspraak van het EU Hof van Justitie op 22 november 2022 stelt de leasingbranche voor praktische problemen. De Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering) stelt immers dat er ‘geen transactie mogelijk is met een bedrijf waarvan de UBO’s niet geregistreerd zijn’.

Nu het UBO register niet meer kan geraadpleegd worden, dient de cliënt zelf aan te tonen dat de UBO’s wel degelijk geregistreerd zijn. In de praktijk gebeurt dit door de bevestigingsbrief of -mail van de KvK voor te leggen, conform de door de minister bepaalde overgangsmaatregel. Maar dat klinkt eenvoudiger dan het is. Bedrijven hebben deze brief niet altijd bewaard, of de brief is ergens anders in de organisatie terecht gekomen dan bij de contactpersonen voor de leasecontracten. Zeker als het gaat om relatief kleine leasecontracten waarvan alle partijen een vlotte afhandeling gewend zijn, levert dit veel handmatig werk op en ook het nodige tijdverlies.

Ten behoeve van haar Leden heeft Leasing Nederland-NVL een praktische richtlijn gepubliceerd over de vraag ‘hoe hiermee om te gaan’, met respect voor de Wwft. Een en ander is in afwachting van de ‘Wijzigingswet beperking toegang UBO register’ die momenteel het wetgevende proces is ingegaan. De praktische richtlijn dient in samenhang bekeken te worden met de Praktische Leidraad voor toepassing van de Wwft in de leasingbranche, die in 2020 gepubliceerd is.

Klik hier voor de Toepassing overgangsmaatregel sluiting UBO register.

Share This