Selecteer een pagina

De internetconsultatie voor de AanZET-subsidieregeling in 2024 is gestart. Hiermee maakt het Ministerie van I&W bekend hoe het subsidiebudget volgend jaar verdeeld zal worden. De inzet voor 2024 is dat meer ondernemers gebruik kunnen maken van de regeling doordat een bedrijf nog maximaal 1 elektrische vrachtauto per dag zal kunnen aanvragen. Elke dag zal beoordeeld worden of er nog subsidiebudget overblijft voor de volgende dag. Op deze manier hebben ook kleinere transportbedrijven gelijke kansen. Hiermee komt het ministerie tegemoet aan de kritiek op de regeling in 2023.

De subsidiebedragen worden helaas naar beneden aangepast. Dat is noodzakelijk vanwege de staatssteunregels die intussen in Brussel zijn gewijzigd en die gelden voor alle lidstaten van de EU. Met de keuze voor matiging van de subsidiebedragen voorkomt het ministerie dat een subsidieregeling ingevoerd dient te worden die uitgaat van een concurrerende bieding. Die mogelijkheid zal nog nader bestudeerd worden voor de latere subsidiejaren maar bleek te complex om nog voor 2024 in te voeren.

Het subsidieverschil tussen kleinere en grotere bedrijven blijft bestaan. De maximale subsidie zal in 2024 variëren van 6.100 euro voor een lichte bakwagen voor een groot bedrijf tot 98.800 euro voor een zware bakwagen of trekker voor een klein bedrijf. Voor de leasemarkt komt er ook een mogelijkheid voor sale en leaseback waardoor de subsidieaanvragen via de transportbedrijven kunnen worden afgewikkeld.

De concept-regeling AanZET voor 2024 is beschikbaar en kan desgewenst van commentaar voorzien worden via deze link. De consultatie staat open tot 25 september 2023. De definitieve versie van de AanZET-regeling zal naar verwachting in november gepubliceerd worden en zal volgend jaar van 30 januari tot uiterlijk 29 maart beschikbaar zijn.

Share This