Selecteer een pagina

Vandaag hebben 45 partijen een handtekening gezet onder het Convenant Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB). Branche- en netwerkorganisaties in de bouw, waterschappen, provincies, gemeenten, grote opdrachtgevers in de bouw en ministeries willen de komende jaren de bouw schoner, gezonder en stiller maken. Het convenant is voorzien van een routekaart, die het tempo aangeeft waarin bouwmachines de komende jaren worden vervangen door minder vervuilende exemplaren om uiteindelijk over te gaan op schone of emissieloze varianten.

Het doel is dat de natuur, het klimaat en de gezondheid beschermd worden door minder stikstofuitstoot, minder CO2 uitstoot en minder fijnstof bij het uitvoeren van bouwprojecten, zowel woning-, utiliteitsbouw, sloopwerk als infrastructuur. De overheid stelt zowel aan bouwers als aan opdrachtgevers extra middelen ter beschikking om de meerkost van groene assets, en dus van het bouwproces zelf, te kunnen dragen. Door alle ondertekenaars is bevestigd dat samenwerken in de keten essentieel is om de doelen te bereiken en om een groot aantal praktische obstakels te kunnen overwinnen.

Ook Leasing Nederland-NVL heeft het Convenant mede ondertekend omdat leasing een geschikte financieringsoplossing is om de aanzienlijke investeringen in groene assets mogelijk te maken. In de bouw zijn vooral MKB bedrijven actief, die voor een gigantische investeringsopdracht staan de komende jaren. Deze investeringen kunnen niet uit eigen middelen worden gedaan, om die reden is objectfinanciering aangewezen.

Share This