Selecteer een pagina

Met de ondertekening op 30 oktober van de Convenant Schoon en Emissieloos bouwen is een grote stap gezet om de bouwplaats voor gebouwen en infrastructuur emissieloos te maken. De bijhorende routekaart maakt de doelstellingen concreet en biedt houvast aan marktpartijen. Dit is een vorm van zelfregulering binnen de bouwsector, in samenwerking met opdrachtgevers. De bouwers steken hun nek ver uit, want om de bouwplaats emissieloos te maken, zijn aanzienlijke investeringen nodig in duurzaam, maar ook heel duur, bouwmaterieel. Een en ander werd uitgebreid besproken in een paneldebat met vertegenwoordigers van branches in de bouw, als onderdeel van de Algemene Ledenvergadering van Leasing Nederland-NVL op 7 november jl.

Met name de beschikbaarheid van elektrisch aangedreven bouwmaterieel is een groot punt van zorg. De fabrikanten van bouwkranen en graafmachines zijn wereldspelers, die hun productontwikkeling niet per sé afstemmen op de Nederlandse markt. Ook is er sprake van praktische uitdagingen zoals de beschikbaarheid van stroom op het netwerk en op de bouwplaats zelf. Vooraleer kan begonnen worden met bouwen dient wellicht eerst een stroomvoorziening te worden aangelegd.

Grote bedrijven zijn wellicht makkelijker in staat zijn de transitie te realiseren, aangezien zij een groter machinepark hebben, en dus het materieel stap voor stap kunnen gaan vervangen. Dat ligt anders voor een MKB bedrijf dat misschien slechts één graafmachine bezit, die een nog lange technische en economische levensduur heeft. Dan is de beslissing om om te schakelen een stuk moeilijker. Toch ziet het panel een sterke wil bij MKB bedrijven om de schouders te zetten onder de energietransitie. MKB bedrijven zijn doorgaans familiebedrijven die denken in generaties, niet in kwartalen.

Van financiers verwacht men ‘out-of-the-box’ denken, immers het gaat in de toekomst niet alleen om het object. Het gaat ook om de stroomvoorziening en andere randvoorwaarden, dienstverlening en dergelijke. Het zou goed zijn als leasemaatschappijen hierover nadenken en dit meenemen in hun productaanbod.

Van de overheid verwacht het panel met name consistentie in het beleid. Ondernemers in het MKB hebben het moeilijk de steeds toenemende regelgeving te volgen. Als het nieuwe kabinet nu ook weer nieuwe plannen en regels maakt, wordt het voor de sector niet makkelijker. De Convenant is op zich al uitdagend genoeg!

Share This