Selecteer een pagina

De leasemarkt voor bedrijfsmiddelen is in het derde kwartaal van dit jaar gegroeid met 4,4% ten opzichte van het derde kwartaal van 2022. Dat blijkt uit cijfers die vandaag door Leasing Nederland-NVL gepubliceerd zijn. Het volume nieuwe leasecontracten bedraagt 1,8 miljard euro, dat is quasi gelijk aan het volume in het tweede kwartaal van dit jaar. De vertraging in de uitlevering van met name vrachtwagens, veroorzaakt door onbeschikbaarheid van onderdelen, lijkt grotendeels achter de rug.

“De leasemarkt stabiliseert dus op hoog niveau, rekening houdend met de vakantiemaanden”, zegt Marcel Spijkers, voorzitter van Leasing Nederland – NVL. “We zien de vraag naar lease-oplossingen niet afnemen. Immers, bedrijven blijven investeren in schoner materieel. Dat krijgt nu ook nog een extra impuls door de Convenant Schoon en Emissieloos Bouwen die op 30 oktober jl. is ondertekend. Bouwers en opdrachtgevers verbinden zich in deze Convenant tot een emissie-arme en uiteindelijk emissieloze bouwplaats, zowel voor gebouwen als voor infrastructuur. Bedrijven in de bouw zullen om die reden sneller overstappen op elektrisch aangedreven bouwmachines. Voor de kleinere graafmachines bijvoorbeeld is deze beweging al ingezet, maar voor de zwaardere graafmachines zijn we afhankelijk van de beschikbaarheid van schonere exemplaren. De fabrikanten zijn weliswaar deze machines aan het ontwikkelen, maar dat is een proces van lange adem. Nederland zit echt in de spits van de ontwikkelingen, maar is een relatief kleine markt, terwijl de fabrikanten wereldspelers zijn.”

“Een ander punt van aandacht is dat elektrisch aangedreven machines en bestelbusjes op dit moment nog een stuk duurder zijn dan diesel aangedreven objecten. Onze verwachting is dat leasing een hefboom zal zijn om de investeringen alsnog te realiseren, maar tegelijk moet het voor bedrijven wel uit kunnen. Deze zorg willen we wegnemen met goed advies.”

De verwachtingen voor de leasemarkt in het laatste kwartaal van dit jaar zijn traditioneel hoog gespannen. Het vierde kwartaal van 2022 was nog getekend door de vertragingen in de uitlevering. Daar zou de markt nu geen last meer van moeten hebben.

Klik hier voor de marktcijfers equipment leasing Q3-2023.

Share This