Selecteer een pagina

Op het jaarcongres Schoon en Emissieloos Bouwen georganiseerd door Cumela en De Groene Koers voor Bouw & Infra op 30 november jl. werd uitgebreid gesproken over de beschikbaarheid van emissieloos bouwmaterieel, de financierbaarheid ervan alsook de problematiek van de laadinfrastructuur. Aan de hand van getuigenissen van MKB-bouwondernemers en met het project ‘Sterke Lekdijk’ werd aangetoond dat emissieloos bouwen wel degelijk haalbaar en betaalbaar is. Maar het vereist een intensieve samenwerking, begrip en transparantie van alle partijen, opdrachtgevers en uitvoerders, om te leren en te ontdekken hoe dit in de praktijk gerealiseerd kan worden. Daarnaast realiseren alle partijen zich dat meerkosten onvermijdelijk zijn, gezien de hogere kostprijs van het materieel.

Het congres vond plaats bij machinedistributeur SMT in Emmeloord, die als primeur de elektrisch aangedreven zware wiellader Volvo L120H kon tonen (foto) die zojuist in Nederland gearriveerd was. Het congres vond plaats in het kader van de Convenant Schoon en Emissieloos Bouwen, dat op 23 november 2023 gepubliceerd is in de Staatscourant. Op 30 oktober 2023 hebben de Rijksoverheid, provincies, waterschappen, gemeenten, branche- en netwerkverenigingen in de bouwsector en opdrachtgevers van bouwprojecten hun handtekening gezet onder het convenant. In totaal vijfenveertig partijen, waar onder Leasing Nederland-NVL. Het convenant laat zien hoe de deelnemende partijen zich de aankomende jaren gezamenlijk inzetten voor de verduurzaming van bouwmaterieel. De verduurzaming van bouwmaterieel is van groot belang voor de natuur, het klimaat en de gezondheid. Vanwege stikstofreductie draagt SEB ook bij aan de voortgang van bouwprojecten.

De aanpak uit het convenant richt zich onder andere op de toepassing van emissie-eisen voor bouwmaterieel bij opdrachten voor bouw-, onderhouds- en sloopprojecten. Onderdeel hiervan zijn afspraken over procesmaatregelen, zoals een slimmere inzet van bouwmaterieel, met onder andere ritreductie, digitalisering, modulair bouwen, en prefab. Verder omvat het convenant afspraken over kennisontwikkeling, monitoring, controle op de naleving en evaluatie. Met de ondertekening van het convenant geven de deelnemende partijen een sterk signaal af om de bouw te verduurzamen.

Share This