Selecteer een pagina

Amsterdam 5 juli 2013 – De NVL website die vorig jaar gelanceerd werd ziet een stijgend aantal bezoekers. Waar in de tweede helft van vorig jaar het gemiddeld aantal bezoekers per week op 175 lag, is dit aantal in de eerste helft van 2013 bijna verdubbeld tot 318 per week. De NVL website is gericht op inhoudelijke informatie over leasing voor zowel de Leden als alle belangstellenden in equipment leasing. Een betere vindbaarheid leidt tot meer bezoeken aan de website en een betere toegang tot informatie over leasing.

Share This