Selecteer een pagina

Amsterdam, 5 juli 2013 – Het jaarlijkse NVL Juridisch Seminar op 29 mei stond in het teken van het bodem(voor)recht van de fiscus, en de uitzonderingsregeling ten behoeve van aankoopfinanciers op de in art. 22bis Invorderingswet ingevoerde meld- en wachtplicht. Mr. Ton Tekstra schetste het kader van versterking van het bodem(voor)recht, Mr. Herman Veerbeek behandelde de specifieke positie van leasemaatschappijen en Mr. Rolf Verhoeven ging in op de consequenties van de regeling voor bestaande en voor nieuwe financieringen. Er ontspon zich een levendig debat waaruit bleek dat er nog veel vragen zijn omtrent de interpretatie en praktische toepassing van de nieuwe regelgeving. De NVL volgt het dossier op de voet en houdt contact met het Ministerie van Financiën. Klik hier voor een beeldverslag van het Seminar.

Share This