Selecteer een pagina

Amsterdam 26 november 2013 – Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie wil het wettelijk mogelijk maken dat rechters al vóór een mogelijk faillissement van een onderneming bekendmaken wie ze zullen aanwijzen als curator. De ondernemer kan dan met de toekomstig curator afstemmen of – en zo ja, onder welke voorwaarden – een doorstart na faillissement mogelijk zou zijn. Deze werkwijze wordt ook wel aangeduid met de term pre-pack. Dit blijkt uit een wetsvoorstel dat de bewindsman voor advies naar verschillende instanties heeft gestuurd. Dit is onderdeel van het wetgevingsprogramma Herijking Faillissementsrecht. De NVL is gevraagd om haar visie omtrent deze wijzigingen kenbaar te maken, waar de Juridische Commissie zorg voor zal dragen.

Share This