Selecteer een pagina

Amsterdam, 26 november 2013 – Het eerste overleg vorige week tussen IASB en FASB na de overweldigende toevloed aan responses heeft nog geen nieuwe besluiten opgeleverd. De Boards kunnen de kritische reacties niet negeren en beraden zich nu over de volgende stappen. Het meest waarschijnlijke scenario is een vergaande vereenvoudiging van de voorstellen, de vraag is alleen hoe dit te realiseren.
Er blijkt overigens al meteen een meningsverschil te zijn ontstaan tussen de IASB en de FASB omtrent lessor accounting. Waar de FASB het huidige lessor model intact wil laten, is de IASB van mening dat beide onderdelen in gezamenlijkheid moeten worden opgepakt.

In ieder geval is duidelijk geworden dat Hans Hoogervorst voortgang wil maken. Hij vreest voor verdere vertraging in het proces. Waarnemers zien hierin de bevestiging dat de IASB kost wat kost wil doorgaan. Daarbij wordt er ook gewezen naar de rapporten van de Staff aan de Boards waarin er weinig tot niets gezegd wordt over de afwijzing van de voorstellen door EFRAG. Ook lijkt de IASB Staff de relatief positieve opinie van financieel analysten in de rapporten zwaarder te laten doorklinken dan uit de aantallen responses blijkt.

Een nieuwe planning is nog niet gepresenteerd. Wel mag ervan uitgegaan worden dat een eventuele invoering verder in de tijd gaat opschuiven.

Share This