Selecteer een pagina

Amsterdam, 3 februari 2014 – Uit een recent gepubliceerde studie van TNS/NIPO en ING onder 1.100 mkb-ondernemers blijkt dat bankfinanciering nog steeds veruit de meest gebruikte externe financieringsbron is voor mkb-bedrijven. Op de tweede plaats volgt leasing, wat door liefst 61% van het middenbedrijf gebruikt wordt. Onder leasing wordt zowel autoleasing als equipment leasing verstaan. De nieuwe financieringsvormen als crowdfunding en kredietunies vormen een marginale bron van kapitaal voor ondernemers, niettegenstaande de sterke groei van deze alternatieve vormen van kredietverlening. Ondernemers doen een beroep op externe financiering voor met name het financieren van werkkapitaal, investeringen in bedrijfsmiddelen en groeifinanciering. Klik hier voor een samenvatting van de studie.

Share This