Selecteer een pagina

Amsterdam, 25 februari 2014 – Het EU-Parlement is op dit moment bezig met de behandeling van de 4de Richtlijn inzake Anti-Money Laundering (AML). Deze Richtlijn is van grote invloed op de nationale regelgeving inzake bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering, zij wordt in Nederland straks opgenomen in de Wwft. In de Commissievergadering van het Parlement is een amendement aangenomen waarbij leasing (en consumentenfinanciering) wordt aangemerkt als ‘laag risico’ vanuit het oogpunt van witwassen en terrorismefinanciering. Voorwaarde is wel dat de betaling van de leasetermijnen niet in contanten voldaan mag worden, maar uitsluitend via bankrekeningen verloopt. Leaseurope en de NVL hadden er al eerder op gewezen dat dit bij leasing in Nederland altijd het geval is, en dat een controle van geldstromen via de bank op zich al een voldoende garantie vormt ter voorkoming van witwassen. Dit naast het feit dat leasecontracten per definitie lange termijn contracten zijn, wat voor potentiële witwassers niet aantrekkelijk is.

Share This