Selecteer een pagina

Amsterdam, 25 februari 2014 – In een recent gepubliceerde Assetvisie verwacht het ING Economisch Bureau een afzetcorrectie voor trucks in 2014. Als gevolg van uiteenlopende regelgeving heeft de transportbranche een aantal investeringen naar voren gehaald, waardoor 2013 per saldo een goed jaar werd voor de verkoop van vrachtwagens. Een lichte correctie lijkt dan ook onvermijdelijk. Ook wordt gesteld dat transportbedrijven zich steeds meer richten op toegevoegde waarde in logistieke dienstverlening. Zij verkiezen gebruikt boven bezit en kijken op een meer rationele wijze naar investeringen in materieel, waarbij total cost of ownership leidend is. Dit laatste gaat ten koste van de merktrouw. Tenslotte gaat de komende periode veel aandacht naar het verder verduurzamen van de vloot met zuiniger en milieuvriendelijker trucks. De trailermarkt volgt eveneens de trend naar verduurzaming.

Share This