Selecteer een pagina

Amsterdam, 10 juni 2014 – Het kennisproject MKB in Beeld heeft met steun van het Ministerie van EZ een rapport gepubliceerd over de financiering van het MKB. Het rapport heeft primair tot doel institutionele beleggers inzicht te verschaffen in de financiering van het MKB, en behandelt de bestaande bancaire- en alternatieve financieringsbronnen van het MKB, waaronder leasing (p. 49 en volgende). Tevens wordt ingegaan op de duurzaamheid van het MKB. Klik hier voor het volledige rapport.

Share This