Selecteer een pagina

Amsterdam, 10 juni 2014 – De Europese Werkgevers koepel Business Europe, waar in Nederland VNO-NCW bij aangesloten is, heeft in een brief aan de Europese Commissie haar ernstige zorgen kenbaar gemaakt inzake de voorstellen voor Lease Accounting. Daarbij worden overigens ook al de meest recente voorgenomen besluiten en wijzigingen aan de ED2013 in meegenomen. Business Europe oordeelt dat de voorstellen en voorgenomen aanpassingen niet van voldoende kwaliteit zijn om de huidige regelgeving (IAS17) te kunnen vervangen. Bovendien stelt Business Europe dat de fundamentele gebreken in de voorstellen zullen leiden tot een grote weerstand tegen de IFRS regelgeving in het algemeen. Waarnemers menen dat de  EU-Commissie – en indirect de IASB – deze brief niet zomaar naast zich neer kunnen leggen, temeer omdat deze volledig aansluit bij de inhoudelijke kritiek die de leasingbranche eerder heeft geuit.

Share This