Selecteer een pagina

Amsterdam, 2 juni 2016 – De bereidheid om in ICT-software te investeren is met vijf procent gedaald ten opzichte van een jaar geleden. Echter geeft nog steeds 70 procent van de Nederlandse bedrijven aan de komende tijd te willen investeren in ICT. Dat blijkt uit de halfjaarlijkse Nederlandse Investeringsmonitor van de Nederlandse Vereniging van Leasemaatschappijen (NVL) in samenwerking met onderzoeksbureau GfK. Daarnaast lijkt de populariteit van crowdfunding als investeringsvorm te dalen van tien naar slechts vier procent. Zo’n 4 op de 5 van de bijna 1.000 ondervraagde bedrijven geeft aan bereid te zijn geld vrij te maken voor investeringen in de eigen onderneming. Zo’n 45 procent van de bedrijven verwacht de komende tijd te gaan investeren in ICT-hardware. Dit is een stijging van bijna vijf procent ten opzichte van eind 2015. De investeringsbereidheid in ICT-software daalt daarentegen met vijf procent, naar 25 procent.

Financieringsvorm: eigen geld

Ruim 80 procent van de bedrijven met meer dan vijftig werkzame personen verwacht aankomende investeringen te financieren met eigen middelen, dat betekent in de praktijk: eerst sparen, dan pas investeren. Toch overweegt 44 procent om leasing in te zetten als financieringsbron. De populariteit van crowdfunding bij bedrijven met tien werknemers of meer daalt van tien procent in 2015 naar een schamele vier procent. “In 2015 zag je nog dat crowdfunding in het MKB enorm populair was als financieringsvorm, maar dit is een jaar later fors gedaald”, zegt Stephan van Beek, voorzitter van NVL. “Als het gaat om het financieren van investeringen in bedrijfsmiddelen is crowdfunding wellicht niet de aangewezen vorm.”

Duurzame energie

Uit de resultaten blijkt dat voornamelijk grote bedrijven willen investeren in duurzame energie en transport. Bij organisaties met meer dan vijftig werknemers is de bereidheid om te investeren ruim twee keer zo groot (17 procent) als bij kleinere bedrijven (7 procent). “We zien steeds vaker dat grotere bedrijven de druk voelen van de overheid en van het publiek om te investeren in duurzame energie. Ook de aandacht voor het milieu in de media helpt hierbij”, zegt Van Beek. Daarnaast blijkt ook dat bijna 70 procent van de grote bedrijven een proactieve houding heeft tegenover duurzaamheid.

Mogelijkheden op gebied van circulaire economie

Het begrip circulaire economie is bij het overgrote gedeelte van de Nederlandse bedrijven met minder dan 50 werknemers niet bekend. Naarmate de bedrijfsgrootte toeneemt, is men meer bekend met de term en stijgt het percentage naar 40 procent. “Veelgenoemde mogelijkheden voor bedrijven om de circulaire economie in te zetten is het recyclen, hergebruiken en aanschaffen van tweedehands artikelen. Daarnaast staan enkele organisaties open voor het delen van bezit met andere partijen”, zegt Stephan van Beek, voorzitter van NVL. Opvallend is dat het percentage bedrijven dat mogelijkheden ziet op het gebied van circulaire economie met twee procent is gedaald ten opzichte van een jaar geleden, naar 22 procent. “Door het bindende klimaatakkoord dat vorig jaar door bijna 200 deelnemende landen is gesloten, verwacht je dat dit onderwerp ook top prioriteit is bij Nederlandse bedrijven. Dat blijkt niet het geval”, aldus Van Beek. Bij organisaties met meer dan 50 medewerkers is het percentage wel hoger, namelijk 42 procent.

Share This