Selecteer een pagina

Amsterdam, 27 november 2016 – Op de Leaseurope Anti-Fraude Conferentie op 15 november 2016 in Brussel besprak de leasing industrie de maatregelen die kunnen genomen worden om allerlei vormen van fraude te bestrijden. Uit onderzoek blijkt dat 67% van de fraudegevallen vervalste documenten betreft, 45% heeft betrekkking op dubbele financiering. Een snel stijgende vorm is cyberfraude.

Ook werd ingegaan op nieuwe vormen van fraude. Zo blijken fraudeurs gebruik te maken van bestaande kleine BV’s die zij – ogenschijnlijk met een volledig legaal doel – overnemen. Zodra de BV in hun bezit is, worden valse contracten en facturen opgemaakt om kredieten los te krijgen. Omdat het hier om bestaande BV’s gaat, lijkt er in eerste instantie niets aan de hand. Zodra het krediet beschikbaar is gesteld – bijvoorbeeld in de vorm van lease – vertrekken de fraudeurs met de noorderzon. De financier treft alleen een lege BV aan.

In een interactieve sessie werd geoefend in het herkennen van valse facturen en contracten. Vaak zijn het kleine details die doen vermoeden dat er iets niet klopt, zoals het factuurnummer, de datum of het adres.

Share This