Selecteer een pagina

Amsterdam, 28 februari 2017 – De NVL kondigt haar Ledenvergadering aan op 4 april 2017, die samenvalt met het NVL Juridisch Seminar. Key note spreker is Prof. Mr. Jako J. Van Hees die mede naar aanleiding van de NVL white paper over leasing in de circulaire economie duiding zal geven bij een aantal cruciale ontwikkelingen die een impact hebben op leasing.

Deze ontwikkelingen zien we in de dagelijkse praktijk, waarbij de trend ‘van bezit naar gebruik’ de vraag naar financiering van soft assets stimuleert. Andere thema’s die aan de orde komen zijn o.m. een recente rechtspraak van Hoge Raad inzake de voorwaardelijke eigendom als pandobject heeft voor lessors belangrijke gevolgen. Voorts wordt in Nederland verder gewerkt aan de WCO (Wet Continuïteit Ondernemingen) die o.m. de overdraagbaarheid van contracten beoogt. In Europa is een draft Restructuring Directive gepresenteerd die dit thema eveneens naar voren schuift. Tot slot zijn er lacunes en hinderpalen in het Nederlandse goederenrecht, o.a. natrekking, die de soepele leasebaarheid van bepaalde objecten belemmert.

Prof. Mr. Van Hees is als hoogleraar verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij is tevens advocaat en mede-oprichter van het kantoor Resor te Amsterdam, gespecialiseerd in herstructureringen en insolventie. Hij zal een en ander in begrijpelijke en toegankelijke vorm analyseren en perspectieven schetsen, die voor de branche richtinggevend zullen zijn.

Het Juridisch Seminar is voorbehouden aan (medewerkers van) de Leden van de NVL. Meer informatie bij info@nvl-lease.nl

Share This