Selecteer een pagina

Amsterdam, 3 april 2017 – De EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) heeft een positief advies uitgebracht aan de Europese Commissie inzake de toepassing van IFRS16 in de EU. Hiermee wordt een onomkeerbare stap genomen tot de daadwerkelijke implementatie van de nieuwe boekhoudregels voor leases ‘IFRS16’ met ingang van 1 januari 2019. De voorbije jaren toonde de EFRAG zich erg kritisch inzake deze regels, met name omwille van de grote complexiteit, maar ook de kosten die de invoering met zich meebrengt. Maar een positief advies werd op technische gronden gesproken onvermijdelijk omdat IFRS16 ook weer samenhangt met andere IFRS regelgeving, bijvoorbeeld IFRS15 (revenue from contracts). Toch kan ook EFRAG niet overtuigend onderbouwen waarom IAS17 niet meer voldeed, behalve dat IFRS16 ‘niet tegenstrijdig’ is met het ’true and fair view principle’. De EFRAG wijst er terecht op dat in een aantal geval ‘judgment’ nodig is om te definiëren of er sprake is van leases of niet. Waarnemers bespeuren in het advies van EFRAG geen groot enthousiasme over IFRS16.

In haar reactie heeft Leaseurope gewezen op de vele vragen die nog openstaan met betrekking tot IFRS16, zoals de impact op bedrijven die veel bedrijfsmiddelen huren, de impact op het vlak van omzetbelasting en vennootschapsbelasting en diverse andere regelgeving. Deze vragen werden tot nu stelselmatig genegeerd, alsof de boekhoudregels zich bewegen in een op zichzelf staand universum. Leaseurope wijst er op dat IFRS hoogstens 1% van de Europese bedrijven betreft, maar huivert voor een eventuele toepassing van deze complexe regels op Midcorporates en het MKB.

Share This