Selecteer een pagina

25 juli 2011 – In een reactie op het rapport van de Commissie De Swaan heeft de NVL een Open Brief gestuurd naar de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Volgens de NVL is het rapport van de commissie incompleet. Er is in het hele rapport geen sprake van leasing, toch een financieringsbron voor het mkb van tenminste 4 miljard euro per jaar. Overigens maakt het rapport evenmin melding van car leasing of factoring. De NVL treedt in overleg met het Ministerie omtrent de inhoud van deze Open Brief en het bepalen van vervolgstappen, zodat leasing alsnog een plek krijgt in het beleid van de Minister.

Share This