Selecteer een pagina

Amsterdam, 11 september 2013 – De NVL heeft vandaag haar standpunt bekend gemaakt inzake de voorstellen van de IASB inzake nieuwe boekhoudregels voor leasecontracten. Zoals bekend publiceerde de IASB haar nieuwe Exposure Draft Leases op 16 mei jl. Het ‘werkveld’ kreeg de gelegenheid om reacties en commentaar in te leveren tot 13 september. In haar position paper stelt de NVL dat de voorstellen onnodig complex zijn, waardoor het oorspronkelijke doel – meer transparantie – volledig de mist in gaat. Volgens de NVL heeft de IASB een bijzonder ingewikkeld model bedacht, waardoor niet minder maar juist meer discussie ontstaat en ondernemingen niet beter maar juist minder vergelijkbaar worden. Daarnaast negeert de IASB compleet dat leases ook een belangrijke service component kunnen hebben. Tenslotte is de NVL van mening dat de kosten voor aanpassing en voor jaarlijkse controle niet opwegen tegen de vermeende voordelen van de regeling. Het valt te betreuren dat niet gekozen is voor een veel eenvoudiger en goedkoper oplossing, namelijk een aanvulling van de huidige boekhoudregels (IAS17). Klik hier voor de Nederlandstalige versie en hier voor de Engelstalige van de Position Paper (English). Het is nu afwachten wat de IASB met de vele kritische reacties gaat aanvangen.

Share This