Selecteer een pagina

Amsterdam, 23 september 2013 – De leasevoorstellen van de IASB stuiten op bijzonder hevige kritiek uit het werkveld. Dat blijkt uit een analyse van de bijna 600 reacties die ingediend zijn en kunnen geconsulteerd worden op de website van de FASB. Henk Uunk, voorzitter van de NVL Accountancy Commissie, is niet verbaasd. “De voorstellen zijn gebaseerd op de denkwereld van de vorige eeuw: overgereguleerd, niet transparant en voorbijgaand aan nieuwe ontwikkelingen zoals cloud working en capacity sharing”, stelt hij.

De grote accountants firms tonen zich bijzonder kritisch, maar doen een verdienstelijke poging om binnen de denkkaders van de IASB (right of use model) te blijven en deel-oplossingen te bedenken voor de meest kritische punten. Overigens zijn die deel-oplossingen sterk verschillend, waardoor het lastig wordt een ‘grootste gemene deler’ te vinden.
Maar het meest opmerkelijk is dat zeer veel bedrijven, waaronder global companies als Ahold, General Electric, Inditex en Pfizer, hun visie op de voorstellen kenbaar hebben gemaakt. Daarbij wijzen zij onder meer op het gevaar dat de jaarrekening een vals gevoel van comfort zal opleveren voor de gebruikers, omdat er sprake is van subjectieve criteria (denk aan het begrip ‘mate van verbruik voor een niet-onbelangrijk deel’), een hoge mate van volatiliteit in de waardering van balansposten en een totaal gebrek aan vergelijkbaarheid van jaarrekeningen van verschillende bedrijven. Daarnaast stellen bedrijven dat de kosten van de nieuwe regelgeving zeer hoog zijn, en volstrekt niet in evenwicht met de vermeende voordelen.

Share This