Selecteer een pagina

Amsterdam, 19 oktober 2015 – Oxford Economics heeft in samenwerking met Leaseurope het gebruik van leasing door MKB bedrijven onderzocht, een onderzoek dat ook in 2010 heeft plaatsgevonden. Uit het rapport blijkt dat 42,5% van de Europese MKB bedrijven gebruik maakt van leasing, tegenover 40,3% in 2010. Hiermee is leasing na bankleningen de tweede belangrijkste externe financieringsbron van bedrijven. In totaal werd in 2013 ruim 18,9% van alle investeringen met leasing gefinancierd, een cijfer dat in 2014 geschat wordt op 21%. Dus niet alleen het aantal leasegebruikers nam toe, ook de mate waarin zij beroep deden op leasing zit in de lift. De meest populaire toegang tot leasing wordt geboden door de leverancier van een bedrijfsmiddel, de zogenaamde ‘Vendor’.

Het rapport toont ook aan dat leasing bij uitstek goed geplaatst is in kapitaalintensieve sectoren, zoals o.m. logistiek en ICT. Bedrijven die leasen investeren dubbel zoveel als bedrijven die geen leasing gebruiken. Bovendien zijn exporterende bedrijven meer gebruikers van leasing dan niet exporterende bedrijven. Er is sprake van een correlatie tussen leasing en investeringen, groei en export, dit is een positieve ‘loop’ waar de gehele economie van mee profiteert.

De reden om te leasen zijn: het bekomen van een betere prijs, beter cash flow management en flexibiliteit. De reden om juist niet te leasen zijn het per sé eigenaar willen zijn van het object alsook de verwachting dat men een betere prijs kan bedingen door te kopen. Hieruit blijkt dat de discussie tussen voor- en tegenstander niet altijd rationeel gevoerd kan worden.

Opvallend in het onderzoek is de positie van Nederlandse bedrijven. Er is sprake van een forse toename van het aantal gebruikers van leasing van 25% naar 40%, alleen de mate waarin leasing gebruikt wordt voor het financieren van investeringen ligt met 24% nog ruim onder het Europees gemiddelde van 35,7%. Meer Nederlandse MKB bedrijven hebben leasing dus ontdekt. Dat leasing sterk aan populariteit wint wordt overigens bevestigd door de forse groeistoot van de Nederlandse leasemarkt in 2015, waar in de eerste 6 maanden sprake was van een stijging van 33% van het volume aan leasecontracten.

Share This