Selecteer een pagina

Amsterdam, 18 januari 2016 – De agrarische sector is zeer kapitaalintensief, zeker als het gaat om investeringen in agrarisch materieel. Daarbij komt de onzekerheid over afzetprijzen en dunne marges. Om die reden is kostenbeheersing essentieel, en moet er slim geïnvesteerd worden. Met het inzichtelijk maken van Total Cost of Ownership (TCO) krijgt de landbouwondernemer beter grip op de uitgaven en kan hij een afgewogen beslissing nemen. Als het gaat om de financiering van de investering in materieel is leasing een goede oplossing, immers het object wordt volledig gefinancierd en de looptijd wordt afgestemd op de economische levensduur. In een recente publicatie ‘investeren in agrarisch materieel’ heeft ABN Amro Lease een en ander op een rijtje gezet.

Share This