Selecteer een pagina

Amsterdam, 14 oktober 2016 – Het jaarlijks Ondernemerscongres van MKB Nederland op dinsdag 12 oktober in Den Haag stond in het teken van NL Next Level en de komende verkiezingen voor de Tweede Kamer. In zijn toespraak pleitte Michaël van Straalen, voorzitter van MKB Nederland, voor meer ruimte voor groei voor het MKB. Met name de toegang tot financiering en risicodragend kapitaal moet verbeterd worden, onder meer door de oprichting van een MKB Groeifonds. Van Straalen stelde dat het ondernemerschap in Nederland van het MKB moet komen, wat uiteindelijk leidt tot meer ‘werkgeverschap’, en dus meer banen. Hij pleitte bovendien voor een apart MKB-statuut in de wetgeving, waardoor regelgeving voor bedrijven soepeler en overzichtelijker kan worden. Het is immers onzinnig om een bedrijf met 10 medewerkers dezelfde eisen op te leggen als een grote onderneming met uitgebreide staffuncties. In zijn repliek onderstreepte premier Mark Rutte het belang van het MKB voor Nederland en ging hij in gesprek met een aantal aansprekende ondememers.

Share This