Selecteer een pagina

Amsterdam, 16 oktober 2016 – Op de Leaseurope Conventie in Athene werd de laatste stand van zaken inzake IFRS16 besproken. Mark Venus, voorzitter van het Accountancy Committee bij Leaseurope stelde dat de regels slechts 1 op de 800 bedrijven zullen treffen, en dat 95% van de leases niet equipment, maar huur van vastgoed betreft. Dit neemt niet weg dat er grote zorgen blijven over de toepassing van de nieuwe boekhoudregels voor leasing. Bedrijven die volgens IFRS-systeem boekhouden zullen hun Capex/Opex beslissingen op een andere manier moeten nemen. Ook zullen zij hun bestaande ‘voorraad’ aan leasecontracten (inclusief vastgoed dus) in kaart moeten brengen. Dat blijkt in de praktijk lastiger dan gedacht, zeker als het internationale bedrijven betreft, die bij meerdere leasemaatschappijen of vastgoedeigenaars contracten hebben lopen, die in verschillende systemen geadministreerd worden. Bedrijven zullen ongetwijfeld komen aankloppen bij hun leasemaatschappij(en) voor detailinformatie inzake leases.

Inmiddels ligt het dossier IFRS16 op tafel bij EFRAG, die een advies zal uitbrengen aan de EU over het al dan niet ‘endorsen’ van de standaard. Tot op heden heeft de EU nog nooit een door de IASB voorgestelde standaard niet ‘endorsed’. De leasingbranche wijst nogmaals op de enorme impact van vastgoedhuren op de balans van bedrijven in de vorm van balansverlenging, die vele malen groter is dan het on balance brengen van equipment leases. Ook wordt er op gewezen dat de voorgestelde regels, door hun enorme complexiteit, hoegenaamd niet geschikt zijn voor toepassing in het MKB.

Vooralsnog is de planning dat het EU-endorsement in 2017 wordt verwacht, en dat de standaard met ingang van 2019 van kracht wordt. Waarnemers stellen dat dit wel erg krap wordt, in verband met aanpassing van systemen en dergelijke. Bovendien werpt de standaard zijn schaduw al vooruit, want – met name IFRS – bedrijven zullen in de Toelichting bij de Jaarrekening over 2016 wellicht al een eerste impact-analyse moeten presenteren.

Share This