Selecteer een pagina

Amsterdam, 21 april 2017 – Het afgelopen halfjaar zijn de investeringen van Nederlandse bedrijven met 11 procent gedaald. Dat blijkt uit de Nederlandse Investeringsmonitor van de Nederlandse Vereniging van Leasemaatschappijen (NVL) in samenwerking met onderzoeksbureau GfK. Ten opzichte van het najaar 2016 is de bereidheid om in ICT te investeren het meest gedaald, met 9 procent.

Middelgrote bedrijven (10 tot 49 werkzame personen) verwachten de komende jaren meer te investeren in hun onderneming dan kleine of grote bedrijven. In vergelijking met kleine bedrijven geven deze organisaties aan dat ze meer willen investeren in software, kantoorinventaris, kopieermachines en transport. Vorig jaar waren het juist de grote bedrijven (vijftig personen of meer) die bereid waren om bedrijfsinvesteringen te doen. “We zien dat het MKB ook weer de vruchten plukt van de sterkere economie”, zegt Stephan Van Beek, voorzitter van NVL. “Ze zijn op het moment bezig om een inhaalslag te maken om zo de concurrentie voor te blijven.”

Toekomstige investeringen

Zo’n driekwart van de 987 ondervraagde bedrijven geeft aan bereid te zijn geld vrij te maken voor toekomstige investeringen in de eigen onderneming. Het grootste deel van de bedrijven (59 procent) verwacht de komende jaren te investeren in equipment. Een half jaar geleden gaf 65 procent nog aan hierin te gaan investeren. 27 procent verwacht de komende jaren investeringen te doen in een personenauto of bestelwagen. Drie jaar geleden lag dit percentage nog 7 procent hoger. “Ook de bereidheid om in ICT te investeren is gedaald”, zegt Van Beek. “Dit is voornamelijk te verklaren doordat ICT ‘as a service’ in opkomst is. Hierdoor besteden bedrijven hun gehele ICT-beheer uit aan externe partijen en hoeven ze zelf geen grote investeringen meer te doen”.

Leasing wint terrein

Steeds meer bedrijven zijn bereid hun investeringen te financieren middels leasing. In een jaar tijd is de leasebereidheid met zes procent gestegen, naar 15 procent. Van alle bedrijven met 50 of meer werkzame personen verwacht zelfs 35 procent één of meer bedrijfsmiddelen te gaan financieren middels lease. De bereidheid om  met eigen middelen te betalen daalt de laatste jaren juist. Het afgelopen jaar is deze bereidheid met zeven procent gedaald. “Met een percentage van 77 procent blijft dit toch de belangrijkste financieringsvorm voor Nederlandse bedrijven, zegt Van Beek, voorzitter van NVL. “Leasen blijft voornamelijk in de transportsector een belangrijke financieringsvorm”.

Share This