Selecteer een pagina

Amsterdam, 16 oktober 2017 – Het nieuwe Regeerakkoord mikt op de groei van de Nederlandse economie en voorziet een direct effect hiervan op een toename van de bedrijfsinvesteringen met 3,1%. Bedrijven zien immers de vraag toenemen, waardoor een uitbreiding van de capaciteit zich opdringt. Daarnaast investeert de overheid zelf in transitiegebieden als energie, verduurzaming en mobiliteit, wat naar verwachting ook weer bedrijfsinvesteringen zal stimuleren. Om een en ander mogelijk te maken roept de overheid Invest-NL in het leven, een nieuwe financierings- en ontwikkelingsinstelling, die een vermogen van 2,5 miljard ter beschikking krijgt. Deze middelen kunnen worden aangewend voor investeringen door bedrijven, maar ook in de vorm van het ter beschikking stellen van risicokapitaal aan bedrijven. Hier kunt u meer lezen over het Regeerakkoord en de gevolgen voor ondernemingen. De NVL verwacht een verdere groei van de vraag naar leasing als financieringsbron voor investeringen in bedrijfsmiddelen als rollend materieel en machines.

Share This