Selecteer een pagina

Sluiting UBO register baart zorgen

Op 22 november jl. hield Leasing Nederland een Compliance Seminar, waar onder meer de laatste stand van zaken inzake de Wwft is besproken. Op diezelfde dag werd bekend dat het Europees Hof van Justitie de toegang tot het UBO register niet voldoende wettelijk...

Leasing Nederland – NVL kijkt naar de toekomst

Op de Ledenvergadering (22 november jl.) werd het boek ‘Leasing’, nr. 22 in de Financieel Juridische Reeks van Uitgeverij Paris gepresenteerd. Het boek omvat een breed spectrum aan onderwerpen, zoals de lease-overeenkomst, zekerheden, fiscale aspecten, zorgplicht, en...

Leasemarkt toont veerkracht in het derde kwartaal

In het derde kwartaal van 2022 is er voor 1,7 miljard euro aan nieuwe leasecontracten gesloten. Dat is een stijging met 6% ten opzichte van het derde kwartaal van het jaar 2021, en een stijging van 2,2% ten opzichte van het tweede kwartaal van dit jaar. Dat blijkt uit...

Leasebranche zoekt oplossingen voor UBO-register

De leasebranche zoekt naar oplossingen inzake de toepassing van de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) nu de Kamer van Koophandel een grote vertraging heeft opgelopen in de verwerking van meldingen aan het UBO-register. Sinds 27 maart...

Alternatieve financiers steeds belangrijker voor MKB

Uit een rapport van de Stichting MKB Financiering dat vandaag verschenen is, blijkt dat de alternatieve – dat zijn niet-bancaire – financiers voor ruim 3,1 miljard euro aan kredieten hebben verstrekt in 2021. Dat is een stijging met 32% tegenover het jaar 2020. Met...